1. Giriş

Web sitemiz, https://deluxeclub.com.tr/ (Bundan böyle “site”olarak anılacaktır.) çerezleri ve diğer benzer teknolojileri (Bundan böyle “çerezler” olarak anılacaktır) kullanmaktadır.  Çerezler, etkileşimde olduğumuz üçüncü taraflardan da gelebilir. Bu dökümanda size çerez kullanımımız ile ilgili 6698 Sayılı Kişisel Verilerin korunması Kanunu (KVKK) ve Avrupa Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) kapsamında detaylı bilgi vereceğiz. 

2. Çerez Nedir?

Çerez, bu web sitesinin sayfalarıyla birlikte gönderilen ve tarayıcınız tarafından bilgisayarınızın sabit sürücüsünde veya başka bir cihazda saklanan küçük, basit bir dosyadır. Burada saklanan bilgiler bir sonraki ziyaret sırasında sunucularımıza veya ilgili üçüncü tarafların sunucularına iletilebilir.

3. Açık Rıza

Web sitemizi ilk kez ziyaret ettiğinizde, size çerezler hakkında bir açıklama içeren pencere göstereceğiz. “Çerez Aydınlatma Metni” Düğmesini tıkladığınızda, burada açıklandığı gibi, açılır pencerede seçtiğiniz çerezlerin ve eklentilerin kategorilerini inceleyebilirsiniz. Çerez kullanımını tarayıcınız üzerinden devre dışı bırakabilirsiniz, ancak web sitemizin çalışması için gerekli zorunlu çerezler etkili olmaya devam edecektir. Eğer bunu da istemiyorsanız siteyi ziyareti sonlandırmalısınız. 

Çerezler ile toplanan verileriniz 3. parti çerez sunucularının yurt dışında olması nedeniyle yurt dışına aktarılmaktadır. Eğer bunu istemiyorsanız siteyi ziyareti sonlandırmalısınız.  

4. Sitemizde Kullanılan Çerezler

4.1 Zorunlu(Fonksiyonel) Çerezler :

Bazı çerezler, web sitesinin belirli bölümlerinin düzgün çalışmasını ve kullanıcı tercihlerinizin bilinmesini sağlar. İşlevsel çerezler yerleştirerek web sitemizi ziyaret etmenizi kolaylaştırıyoruz.  Bu çerezleri açık rızaya gerek duymaksızın Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5/2-e ve f uyarınca Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak kullanıyoruz.  Aydınlatma metnimizin 5. maddesinde mevcut çizelgelerde hangi zorunlu çerezleri kullandığımızı göstermekteyiz. 

4.2. İşlevsel Çerezler 

Kullanıcıların tercihlerini farklı internet sitesinin farklı sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması. İşlevsel çerezler yerleştirmek için açık rızanıza gerek duyuyoruz.

4.3. Analitik Çerezler:

Kullanıcılarımız için web sitesi deneyimini optimize etmek için analitik çerezler kullanıyoruz. Bu analitik çerezler ile web sitemizin kullanımı hakkında bilgi ediniyoruz. Analitik çerezler yerleştirmek için açık rızanıza gerek duyuyoruz.

5. Sitemizde Kullanılan Çerezler

Çerez AdıSaklama SüresiKategoriAmacı
_ga_*2 yıl4.3 AnalitikGöz atma oturumlarında aynı kullanıcıya ait iki farklı isabetin belirlenmesi için Google Analytics 4 tarafından kullanılan benzersiz bir tanımlayıcı içerir.
_ga2 yıl4.3 AnalitikGöz atma oturumlarında aynı kullanıcıya ait iki farklı isabetin belirlenmesi için Google Analytics tarafından kullanılan benzersiz bir tanımlayıcı içerir.

6. Haklarınız

6.1. Veri Sorumlusu tarafından verilerinizin işlendiği ve Veri Sorumlusunun verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde kişisel verileriniz bakımından aşağıda bulunan haklara sahipsiniz:

6.2. Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;

6.3. Kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme;

6.4. Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme;

6.5. Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme;

6.6. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;

6.7. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Site’nin söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;

6.8. Site’den, yine Site tarafından yetkilendirilen ve kişisel verileri işleyen üçüncü kişilerin bu bölüm kapsamındaki haklarınıza saygı duymasını sağlamasını talep etme;

6.9. Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme

6.10. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme.

6.11. Veri sorumlusuna Başvuru- Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Veri Sorumlusunun fiziki  adresine yazılı olarak ,e- imza aracılığı ile veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden  elektronik posta adresimize iletebilirsiniz.

7. Veri Sorumlusu Bilgileri

Çerez Aydınlatma Metni ve bu bildirimle ilgili sorularınız ve / veya yorumlarınız için lütfen aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçin:

Şirket Unvan: Sentez Medya Ltd. Şti.

Adres: Nisbetiye Mah. Gazi Güçnar Sok. Uygur İş Merkezİ No:4/A, D:1, 34340 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL

Website: https://deluxeclub.com.tr/

Email: [email protected]

Telefon Numarası: +90 212 337 2745