You are currently viewing “3 yılda 350 bin saldırı önlendi”

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu: “Teknoloji geliştikçe artan ve çeşitlenen siber güvenlik zafiyetleri ve teknoloji korsanlığı risklerini önlemek için de önemli iyileştirmelere ihtiyaç duyuluyor.”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Siber Güvenlik Kümelenmesi’nin destekleriyle düzenlenen 6’ncı e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi “Kamu ve Özel Sektördeki Siber Güvenlik Zafiyetleri 2.0’’ temasıyla,17 Mart 2022 tarihinde Ankara’da BTK Merkez Binası’nda gerçekleştirildi.

Zirve’de açılış konuşması yapan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, internete bağlı cihaz sayısında yaşanan artışın, siber güvenlik zafiyetleri ve olaylarında da artışa neden olduğunu vurgulayarak, “Teknoloji geliştikçe artan ve çeşitlenen siber güvenlik zafiyetleri ve teknoloji korsanlığı risklerini önlemek için de önemli iyileştirmelere ihtiyaç duyuluyor” dedi.

Siber güvenlik konusunda küresel veya bölgesel ölçekte faaliyet gösteren uluslararası kuruluşların mevcut işleyişinin ve etkinliğinin artırılması için, ülkelerin öncelikle kendi sınırları içerisindeki siber zafiyet ve tehditleri azami ölçüde kontrol altına almaları gerektiğini söyleyen Karagözoğlu, “Bu bağlamda, devletler de siber tehditler ile mücadele için en iyi uygulamaları oluşturma ve yenilikçi araçlar geliştirme konusunda büyük adımlar atıyor, büyük yatırımlar gerçekleştiriyor. Kritik altyapıların ve ulusal güvenliğin korunabilmesi için de olabildiğince yerli olanaklardan yararlanmak büyük önem taşıyor. BTK olarak bizler, gerçekleştirdiğimiz düzenleyici ve denetleyici faaliyetlerde bu konuya dikkat ediyor, sektör paydaşlarımızı yerli ve milli kaynaklar kullanmaya teşvik ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Ülkemizin kritik altyapılarının korunması başta olmak üzere ülkemizin siber güvenliğinin sağlanması için kurumumuz bünyesinde kurulu bulunan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz USOM, zararlı yazılım analizi, dijital kayıt inceleme, servis izleme, zararlı bağlantı tespiti sızma testleri, alarm üretme, uyarı ve duyuru yayınlama faaliyetlerini kesintisiz sürdürüyor” diyen Karagözoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“USOM çalışmaları kapsamında, tamamen kurumsal iç kaynaklarla geliştirilen AVCI, AZAD, KASIRGA ve ATMACA yazılımlarımızla 120 binin üzerinde zararlı bağlantı tespit edilerek kontrolleri yapılmış ve altyapı seviyesinde erişimi engellenmiştir. Bu sayede ülke genelinde internet kullanıcıları ve sistemlerine yapılabilecek saldırıların önlenmesi sağlanmıştır. Ayrıca, USOM tarafından 30 binin üzerinde siber güvenlik bildirimi ilgili kurum ve kuruluşa bildirilerek gerekli önlemlerin alınması sağlanmıştır. Operatörlerimiz nezdinde ise son 3 yılda 350 binin üzerinde Dağıtık Hizmet Reddi (DdoS) saldırısı tespit edilerek önlendi.”

Sadece ulusal değil uluslararası boyutta da birçok tatbikata katılım sağlayarak iş birlikleri gerçekleştirdiklerini de dile getiren Karagözoğlu, “Etkin bir siber güvenlik kapasite inşasının; dünyadaki gelişmeleri takip etmek, ulusal ve uluslararası işbirlikleri gerçekleştirmek olduğuna inanıyoruz. Tüm bu çalışmalarımıza istişarenin ve bilgi paylaşımının çok önemli olduğu düşünüyoruz. Bu anlamda, bu zirve de ilgili tüm paydaşları bir araya getirerek, siber güvenlik konusunda sorunların tartışılarak çözüm yolları bulunmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum” şeklinde sözlerini tamamladı.

Ayrıca, “Genel Yaklaşım, Kamu Yaklaşımı, Özel Sektör Yaklaşımı” olmak üzere 3 ayrı bölümde, 14 konuşmacının sunum yaptığı zirvede; siber güvenlik bilinci, gelişen dünyada siber güvenlik rolleri ve güvenlik riskleri gibi birçok konu masaya yatırıldı.