e-Safe CTF Yarışma Kuralları

 • Yarışma 18.01.2024 tarihinde saat 10:00’da başlayacak olup aynı gün saat 15:00’de sonlandırılacaktır. Yarışma sonuçları 18.01.2024 Perşembe günü açıklanacaktır.
 • Yarışmaya katılım için bu katılım koşullarının ve kurallarının tamamının kabul edilmesi gerekmektedir. Kuralların yorumlanmasından ve uygulanmasından doğan tüm anlaşmazlıklar konusunda e-Safe İcra Komitesinin vereceği karar bağlayıcı olacaktır.
 • Tüm yarışmacılar CTF’e bireysel olarak katılacak olup, grup katılımına izin verilmeyecektir. Yarışmacıların grup halinde hareket ettiği ve/veya dışarıdan yardım aldığı tespit edilirse kural dışı davranan bu yarışmacılar CTF’ten diskalifiye edileceklerdir.
 • Diğer katılımcılarla bilgi paylaşmak veya yardımlaşmak diskalifiye sebebidir.
 • Elde edilen Flag’lerin, yarışma ile ilgili olsun veya olmasın, elektronik ortamda paylaşılması kesinlikle yasaktır. Bu gibi davranışlar tespit edildiğinde katılımcılar diskalifiye edilecektir.
 • Yarışma platformuna ait ağ trafiği olası siber saldırılara karşı izlenecek ve kayıtları tutulacaktır.
 • Yarışma içerisinde e-Safe sunucularına, CTF Yarışma paneli sunucularına yahut herhangi bir cihaza veya sunucuya DoS/DDoS saldırısı, brute force, SQL Injection vb. siber saldırı yöntemleri ile ilgili bilişim sistemlerinin işleyişinin engellenmesi veya bozulmasına neden olmak, eylemi gerçekleştiren kişilere yardım etmek 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 244. Madde uyarınca suç teşkil etmekte olup ihlale neden olan kişiler hakkında yasal süreç başlatılacaktır. Anılan siber saldırı yöntemleri ve benzeri güvenlik ihlallerinin gerçekleşmesi halinde eylemi gerçekleştiren kişiler, e-Safe’in uğradığı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlüdür. Yukarıda açıklanan veya benzeri eylemleri gerçekleştiren ve/veya eylemleri gerçekleştirmeye yardımcı olduğu tespit edilen Yarışmacı(lar) CTF’ten diskalifiye edilecektir.
 • Yarışma ödülleri;
  Birincilik :20.000 ₺ (Türk Lirası)
  İkincilik :15.000 ₺ (Türk Lirası)
  Üçüncülük:10.000 ₺ (Türk Lirası) olarak belirlenmiştir.
  Ayrıca dereceye giren yarışmacılara başarı belgesi verilecektir.
 • Yarışmayı kazanan katılımcıların listesi, ayrıca internet üzerinden ilan edilecektir.
 • Yarışma sonrasında kazanan katılımcıların kimliklerinin beyan edilmesi istenecek, verilen bilgilerin doğruluğu kontrol edilecektir.
 • Kural ihlali yaptığı belirlenen yarışmacının kazandığı ödül, ilan, unvan ve tüm kazanımları geri alınır; ödül verilmesi ve/veya ilan edilmesi iptal edilir; başarı listelerinde yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacı/yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.