1. Giriş

Web sitemiz,  https://www.dkonomi.org/ (Bundan böyle “site”olarak anılacaktır.) çerezleri ve diğer benzer teknolojileri (Bundan böyle “çerezler” olarak anılacaktır) kullanmaktadır.  Çerezler, etkileşimde olduğumuz üçüncü taraflardan da gelebilir. Bu dökümanda size çerez kullanımımız ile ilgili 6698 Sayılı Kişisel Verilerin korunması Kanunu (KVKK) ve Avrupa Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) kapsamında detaylı bilgi vereceğiz.

2. Çerez Nedir?

Çerez, bu web sitesinin sayfalarıyla birlikte gönderilen ve tarayıcınız tarafından bilgisayarınızın sabit sürücüsünde veya başka bir cihazda saklanan küçük, basit bir dosyadır. Burada saklanan bilgiler bir sonraki ziyaret sırasında sunucularımıza veya ilgili üçüncü tarafların sunucularına iletilebilir.

3. Açık Rıza

Web sitemizi ilk kez ziyaret ettiğinizde, size çerezler hakkında bir açıklama içeren pencere göstereceğiz. “Çerez Aydınlatma Metni” Düğmesini tıkladığınızda, burada açıklandığı gibi, açılır pencerede seçtiğiniz çerezlerin ve eklentilerin kategorilerini inceleyebilirsiniz. Çerez kullanımını tarayıcınız üzerinden devre dışı bırakabilirsiniz, ancak web sitemizin çalışması için gerekli zorunlu çerezler etkili olmaya devam edecektir. Eğer bunu da istemiyorsanız siteyi ziyareti sonlandırmalısınız. 

Çerezler ile toplanan verileriniz 3. parti çerez sunucularının yurt dışında olması nedeniyle yurt dışına aktarılmaktadır. Eğer bunu istemiyorsanız siteyi ziyareti sonlandırmalısınız.

4. Sitemizde Kullanılan Çerezler

4.1 Zorunlu(Fonksiyonel) Çerezler :

Bazı çerezler, web sitesinin belirli bölümlerinin düzgün çalışmasını ve kullanıcı tercihlerinizin bilinmesini sağlar. İşlevsel çerezler yerleştirerek web sitemizi ziyaret etmenizi kolaylaştırıyoruz.  Bu çerezleri açık rızaya gerek duymaksızın Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5/2-e ve f uyarınca Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak kullanıyoruz.  Aydınlatma metnimizin 5. maddesinde mevcut çizelgelerde hangi zorunlu çerezleri kullandığımızı göstermekteyiz. 

4.2. İşlevsel Çerezler:

Kullanıcıların tercihlerini farklı internet sitesinin farklı sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması. İşlevsel çerezler yerleştirmek için açık rızanıza gerek duyuyoruz.

4.3. Analitik Çerezler:

Kullanıcılarımız için web sitesi deneyimini optimize etmek için analitik çerezler kullanıyoruz. Bu analitik çerezler ile web sitemizin kullanımı hakkında bilgi ediniyoruz. Analitik çerezler yerleştirmek için açık rızanıza gerek duyuyoruz.

5. Sitemizde Kullanılan Çerezler

Çerez AdıSaklama SüresiKategoriAmacı
SAPISID
APISID
SSID
2 yıl4.3 AnalitikBu çerezler, Google tarafından son aramalara ve önceki etkileşimlere dayalı olarak Google sitelerinde kişiselleştirilmiş reklamlar görüntülemek için kullanılır. SSID, APISID ve SAPISID çerezleri, Google’ın YouTube tarafından barındırılan videolar için kullanıcı bilgilerini toplamasını sağlar.
HSID2 yıl4.3 AnalitikForm girişlerinden gelen saldırılara ve veri hırsızlığına karşı koruma sağlamak için Google hesabınızın şifreli girişlerini ve son giriş zamanını içerir.
SID2 yıl4.3 AnalitikGoogle, kullanıcıların kimliğini doğrulamak, oturum açma kimlik bilgilerinin sahte kullanımını önlemek ve kullanıcı verilerini yetkisiz kişilerden korumak için güvenlik çerezleri kullanır.
SIDCC1 yıl4.3 AnalitikBu çerez, son kullanıcının web sitesini nasıl kullandığı ve son kullanıcının söz konusu web sitesini ziyaret etmeden önce görmüş olabileceği herhangi bir reklam hakkında bilgi taşır.
1P_JAR1 ay4.3 AnalitikBu çerez, son kullanıcının web sitesini nasıl kullandığı ve son kullanıcının söz konusu web sitesini ziyaret etmeden önce görmüş olabileceği herhangi bir reklam hakkında bilgi taşır.
NID1 yıl4.3 AnalitikGoogle’ın tercihlerinizi hatırlamak için kullandığı benzersiz bir kimlik içerir.
OTZ1 ay4.3 AnalitikWeb sitesi ziyaretçilerinin toplu analizini sağlayan Google Analytics tarafından kullanılır.
__Secure-3PSIDCC1 yıl4.3 AnalitikAlakalı ve kişiselleştirilmiş Google reklamlarını göstermek için web sitesi ziyaretçisinin ilgi alanlarının bir profilini oluşturmak için hedefleme amacıyla kullanılır.
__Secure-1PAPISID
__Secure-1PSID
__Secure-3PSID
__Secure-3PAPISID
2 yıl 4.3 AnalitikAlakalı ve kişiselleştirilmiş Google reklamlarını göstermek için web sitesi ziyaretçisinin ilgi alanlarının bir profilini oluşturmak için hedefleme amacıyla kullanılır.
_ga2 yıl4.3 AnalitikKullanıcıları ayırt etmek için kullanılan bir Google Analytics kalıcı çerezidir.
_gid24 saat4.3 AnalitikBu çerez Google Analytics tarafından yüklenir. Kullanıcının web sitesini nasıl kullandığını anonim olarak raporlar.
_gat1 dakika4.3 Analitikİstek hızını düşürmek için kullanılır. Google Analyitic tarafından yüklenir.
__gads13 ay4.3 AnalitikBu çerez sitede reklamların gösterilmesi ile ilgilidir. Google tarafından yüklenir.
__gpi1 yıl 24 gün4.3 Analitik
wp-settings-1 yıl4.1 ZorunluBir kullanıcının wp-admin yapılandırmasını tutmak için kullanılır.
ruby_cookie_popup1 ay

6. Haklarınız

6.1. Veri Sorumlusu tarafından verilerinizin işlendiği ve Veri Sorumlusunun verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde kişisel verileriniz bakımından aşağıda bulunan haklara sahipsiniz;

6.2. Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;

6.3. Kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme;

6.4. Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme;

6.5. Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme;

6.6. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;

6.7. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Site’nin söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;

6.8. Site’den, yine Site tarafından yetkilendirilen ve kişisel verileri işleyen üçüncü kişilerin bu bölüm kapsamındaki haklarınıza saygı duymasını sağlamasını talep etme;

6.9. Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme;

6.10. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme;

6.11. Veri sorumlusuna Başvuru- Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Veri Sorumlusunun fiziki  adresine yazılı olarak, e- imza aracılığı ile veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden  elektronik posta adresimize iletebilirsiniz.

7. Veri Sorumlusu Bilgileri

Çerez Aydınlatma Metni ve bu bildirimle ilgili sorularınız ve / veya yorumlarınız için lütfen aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçin:

Şirket Unvan: Sentez Medya Ltd. Şti.

Adres: Nisbetiye Mah. Gazi Güçnar Sok. Uygur İş Merkezİ No:4/A, D:1, 34340 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL

Website: https://www.dkonomi.org/

Email: [email protected]

Telefon Numarası: +90 212 337 2745